Ostropestřec mariánský

granulovaný plod (Silybum Marianum)
Ostropestřec mariánský 250g

 

Mechanicky zpracovaný plod Ostropestřce mariánského je čistě přírodním produktem, který obsahuje komplex látek s kladným účinkem na lidský organismus. Už odpradávna byla semena ostropestřce mariánského používána jako prostředek pro podporu funkce jater a žlučníku (podpora produkce i uvolňování žluči). Za těmito vlastnostmi stojí látky flavonoidní povahy, které se nazývají flavonolignany. Flavonolignany jsou z mechanicky upraveného plodu ostropestřce mariánského uvolněny v zažívacím traktu člověka a působí v těle vedle ochranného účinku na jaterní buňky také jako silné antioxidanty, které chrání tělo před tzv. oxidativním stresem. Ten je zodpovědný za rychlé stárnutí buněk a jejich poškození, které je jedním z faktorů civilizačních chorob (kardiovaskulární onemocnění, nádorová onemocnění atd.). Flavonolignany jako jedny z mála látek mají i preventivní účinek na jaterní buňky ve smyslu snížení rizika jejich poškození toxickými látkami, které se do organismu dostávají z vnějšího prostředí nebo vznikají uvnitř organismu jako produkty degradace jiných látek. Protože játra hrají jednu z hlavních funkcí v detoxikaci organismu, je jejich správná funkce základním předpokladem zdraví člověka. Flavonolignany také mohou napomoci napravit zhoršený stav jater v případech jejího ztučnění (tzv. steatóza jater) nebo ztvrdnutí (tzv. cirhóza jater) způsobených vlivem onemocnění nebo nesprávné životosprávy.

Vedle flavonolignanů obsahuje zpracovaný plod Ostropestřce mariánského i další důležité látky, mezi které patří zejména mastný olej s vysokým podílem esenciálních vícenásobně nenasycených mastných kyselin, zejména kyseliny linolové. Kyselina linolová ze skupiny omega-6 mastných kyselin je pro organismus nepostradatelná a musí být přijímána v potravě člověka - jedná se tzv. esenciální mastnou kyselinu. Její funkce v organismu je jedinečná v několika ohledech. Je základním stavebním prvkem, ze kterého si organismus syntetizuje nejen další nenasycené mastné kyseliny, ale také látky, které se podílejí na jiných procesech, jakými jsou např. funkce imunitního systému, metabolismus tuků, regulace srážení krve, zánětlivé procesy atd. Navíc je tato kyselina jednou ze základních součástí buněčných stěn a membrán, takže tvoří jeden ze strukturálních prvků našeho těla.

Proč je vhodné používat mechanicky zpracovaný plod Ostropestřce mariánského
Na rozdíl od izolovaného komplexu flavonolignanů, tzv. silymarinu, který je znám z některých léčivých přípravků nebo potravních doplňků, jsou flavonolignany ve zpracovaném plodu Ostropestřce mariánského přítomny v prvotní nekrystalické podobě a to společně s dalšími látkami, které usnadňují jejich přechod ze zažívacího traktu do vnitřního prostředí organismu. Tím je dosažena vysoká biodostupnost jinak málo ve vodě rozpustných přírodních látek jakými flavonolignany jsou a je dosaženo jejich efektivního využití z podaného produktu. Denní dávka zpracovaného plodu ostropestřce je nastavena tak, aby odpovídala ve vztahu k obsahu flavonolignanů běžným potřebám organismu dospělého člověka. Zároveň se do organismu dostává i podstatná část esenciálních mastných kyselin z ostropestřcového oleje a také další látky, např. přírodní vitamín E (alfa-tokoferol), fytosteroly, fosfolipidy a další přírodní látky, které jsou v podstatné míře v ostropestřcovém oleji obsaženy.

Jak užívat mechanicky zpracovaný plod Ostropestřce mariánského
Plod Ostropestřce mariánského v granulované formě prošel primární úpravou vysokotlakým procesem zastudena, kdy byl zbaven přebytku mastného oleje a následným procesem extruze, která zabezpečila jeho formu. Tyto procesy vedou k rozrušení buněčných stěn plodu, takže je umožněno uvolnění aktivních látek. Na druhou stranu je do doby rozpadu granule ve vodném prostředí zajištěna ochrana látek před jejich případnou oxidací, takže trvanlivost a odolnost produktu vůči žluknutí a podobným procesům je velmi vysoká. Granulovaný produkt je možno podávat suchý, např. zamíchaný do různých pokrmů typu „müsli“ nebo jiných suchých směsí, míchat s jogurty a jinými mléčnými výrobky, přimíchávat do pečiva i dalších produktů teplé kuchyně typů kaší, pyré atp. Nevhodná je tepelná úprava smažením, pečením na pánvi nebo fritováním.

Běžná denní dávka pro dospělého člověka by měla činit asi 7g granulovaného produktu, což odpovídá jedné rovné polévkové lžíci neboli dávce 300 mg flavonolignanů. Produkt je možno před použitím jakkoli nadrtit nebo rozdrobit a celkovou denní dávku je možno rozdělit do dvou nebo i více dílčích dávek. Pokud je produkt podáván samostatně, doporučuje se jej požít během jídla nebo bezprostředně po jídle.

V případech akutních intoxikací organismu nebo jinak vyvolané potřeby zvýšeného příjmu flavonolignanů je možné denní dávku až zdvojnásobit na 14 g granulovaného produktu, což odpovídá dvěma rovným polévkovým lžícím neboli dávce 600 mg flavonolignanů. V tomto případě je nutno denní dávku rozdělit minimálně do dvou jednotlivých podání mezi kterými uplyne doba alespoň 6 hodin.

Obsahuje silymarin s vysokým obsahem silybininů a isosilibininů.

Bezpečnost přípravku
Mechanicky zpracovaný plod Ostropestřce mariánského je zcela netoxický přírodní produkt bez alergizujících účinků, který neohrožuje správnou funkci organismu a to ani v případech nadměrného podání vysoce překračujícího doporučené denní dávkování. Produkt lze podávat dlouhodobě bez omezení časové periody nebo nutnosti podávání přerušovat.

Nejsou známy žádné interakce s jinými léky nebo potravinami.

Podávat produkt je možné i nastávajícím a kojícím matkám - informujte se u svého ošetřujícího lékaře. V případech nadměrného podání přípravu citlivým jedincům se mohou v ojedinělých případech objevit příznaky zažívacích obtíží. V daném případě je vhodné denní dávku snížit na doporučenou úroveň a rozdělit ji do více dílčích podání, případně na čas podání produktu přerušit.

Jaké jsou výhody granulovaného plodu oproti jiným způsobům zpracování?
Máme vlastní setbu, po několik let šlechtěnou tak, aby bylo dosaženo maximálního možného množství účinných látek v bylině. Konkrétně tedy naše odrůda Ostropestřce obsahuje 3,6 %–4,2 % silymarinu (z čehož jsou 2 % silybininů a isosilybininů).

Díky mechanickému způsobu zpracování jsou všechny účinné látky pro organismus mnohem lépe dostupné a přechod látek do organismu je mnohem jednodušší a několikanásobně účinnější než při užívání prášků, tabletek, nebo vývarů. Díky tomu je účinnost granulátu cca 40x vyšší než u jedné 500mg tabletky. Je čistě přírodní, bez jakýchkoliv dalších příměsí.

Ostropestřec s.r.o